Фирмите търсят офис и складови площи в периферията на София

BLCS - Складова База СофияНаблюдава се тендеция, от която се вижда, че повечето фирми в столицата, чиито офиси и складове се намират в централната част на София, да изместват дейността си в периферията на центъра на София.

Това предимно е типично за компании, които не зависят от институциите разположени в центъра, както и желаещи да преодолеят проблема с трудното намиране на места за паркиране, което винаги отблъсква клиентите.

Друг важен фактор за изместването на фирмите към периферията на центъра на София е факта, че сградите разположени в центъра са предимно стари и неприветливи, както и негативното влияние на сливането на бизнеса с бита на живущите там.

Голям принос за преместването в северната периферия на центъра на София са изтичащите договори, които са били подписани с висок наем през 2010-2012 г, както и повечето удобства, които предлагат новопостроените бизнес сгради и логистични центрове.

Според бизнес проучване направено в края на 2014 г. Все по-привлекателни стават бизнес сградите, които разполагат с голям паркинг, място за отдих, ресторант, кафене, магазини и др.

Също така се запазва и традицията, която се откри в началото на 2013 г. За подмяна на старите складови помещения и офис пространства с по-нови и приветливи, предвид разширяването на обхвата и дейността на повечето компании. За да могат тези компании да продължат дейността си те обръщат внимание на бизнес сгради и логистични центрове, които предоставят по-големи складови помещения и офиси под наем. За тази цел логистичнен център BLCS София предлага комбинирани складови помещения с офис пространсва така, че офиса на дадена компания да бъде достъпен от склада и обратно.

През следващите месеци на годината се очаква свободните складови площи и офис пространствата в София да намалят драстично. През втората половина на годината ще продължи да се наблюдава изместване на търсенето на складове и офиси под наем от центъра на града към периферията на центъра на София.

Едно от главните изисквания на наемателите при търсенето на складове и офиси под наем е енергийната ефективност, която да доведе до минимизиране на техните месечни разходи.

Бизнес центърът BLCS София се откроява с наличието на голям брой паркоместа, TIR паркинг, заведения за хранене и отдих, магазини, както и много добри транспортни комуникации.