Пазарът на офис и складови площи има голям капацитет за разрастване

Пазарът на офис помещения в София претърпя своето бурно развитие през последните две години.

Като резултат от това в столицата бяха и продължават да се изграждат много нови и модернизирани бизнес и офис сгради.

Част от инвеститорите, повлияни от бързо развиващото се предлагане, промениха предназначението на първоначално организираните като офисни сгради.

Поводът за това е съмнението, че темпът на разрастване на предлагането измества търсенето на този вид площи, което може да доведе до намаляване цената на наемите, а времето за изкупуване на вложенията ще се увеличи.

Все пак очакванията са, че този пазар тепърва ще се развива и нараства и в бъдеще може да се очакват по-голям брой инвестииции в строителството на биснес центрове, а оттам – разрастване на обемите на предлаганите офис пространства и складови помещения.

Заедно с това ще се увеличи и необходимостта на бизнеса от такива площи, от една страна – от чуждестранни инвеститори, които посещават България, а от друга страна – от наши компании, които тепърва откриват положителните страни на офисната пред жилищната площ.

Според изследването на CBRE в момента на пазара в столицата се предлагат около 0.593 млн. кв 2 офис пространство, а от тях 0.315 са нови и модернизирани бизнес сгради. Една от тях е бизнес център BLCS, който съчетава перфектна локация в широкия център на град София с първокласни офис, търговски и складови площи под наем.

Проучванията също сочат, че в София, а и в цялата страна пазарът на складови площи и офис пространства има широки перспективи за развитие.

В момента на пазара на недвижими имоти има реално търсене за наемане на модерни складови бази и площи в логистични центрове, но за съжаление предлагането на такива обекти, които да отговарят на съвременните критерии, е силно ограничено.

„Ако сега говорим за това, че пазарът на офис площи в София тепърва се развива, то пазарът на модерни индустриални, складови площи под наем е в още по-ранна фаза“, казва  представител на СВRE за България.

Прогнозите са, че през тази година този сегмент ще се разраства и през следващите няколко години ще има солидно предлагане на складове под наем.

Предпоставки за това са открояващият се и нарастващ интерес на инвестиционни и бизнес компании за построяване, последващото отдаване под наем, поддържане и експлоатация на складово-офисни бази.

Привлекателни и подходящи локации за изграждането на офис помещения и складови площи в София са промишлените зони, областта около летището, широкия център, също и площите около главните входно-изходни булеварди на града.

Офиси под наем от BLCSСъщо като при другите сроителни обекти, така и при строителството на един модерен склад има особености и условия, на които да отговаря, за да е покрил критериите на пазар. При изграждането на бизнес логистичен център BLCS са изплозвани само висококачествени материали, а строителните дейности са поверени на утвърдени строителни компании с дългогодишен опит.

Говорейки за модерни и съвремененни складови площи, най-често се има предвид цял бизнес център, който разполага с голяма площ, с установена инфраструктура, даваща възможност за маневриране на тирове и камиони, денонощна охрана и видеонаблюдение, заведение за бързо хранене, магазини и други. Бизнес логистичен център BLSC разполага с всички тези предимства – сигурява TIR достъп и TIR паркинг, денонощна охрана и видеонаблюдение, както и заведение за бързо хранене и магазини.

Конкретно самите складови сгради също трябва да съответстват на дадени изисквания – дадена височина на складовите площи, конструкция, подходяща и отговаряща на евростандартите за товарене на стоки, както и офис пространствата и други.

По мнения на много хора инвестицията в подобни обекти има голямо предимство и дава големи възможности за развитие в бъдеще.

В момента процентът  на печалба от офис сградите в София се равнява на 11-13%, докато на индустриалните площи, към които се причисляват и складовите бази, този процент е между 11 и 14 на сто.

Цените на даваните под наем модернизирани, съответстващи на световните стандарти складови помещения в София се движат в граници от 3 до 5 евро на кв.м, докато средно наемите на първокласни офис площи (достатъчно паркоместа, заведения за хранене, висококачествена климатизация, етажна височина, видеонаблюдение и т.н) са около 16 до 19 евро на кв.м.