Складове на бъдещето

В царството на технологии и иновации се приемат много различни форми. От копка в земята до  градивни иновации, с цел подобрения на съществуващи технологи. Успешните ИТ иновации изискват дисциплинирано управление и творческа далновидност, която да трансформира новите хрумвания в идеи с бизнес стойност, които в края на краищата се превърнат в мощни инструменти за печалба. Когато говорим за склад на бъдещето продължаваме да целим  повишаването на ключовите оперативни показатели, които да надхвърлят изискванията за клиентско обслужване, както и придвижването на стоките  да бъде по-изгодно.Склад на бъдешето

Мениджмънтът на складове и логистични центрове еволюира в последното десетилетие от модела на човешки труд и хартиеното проследяване на стоките към технология, която позволява по-оптимално използване на пространството, както и минимизиране на човешкия фактор.

Днешният модерен склад  включва  микс от високо развити технологии и оптимизирани бизнес процеси, като същевременно оптимизира човешкото взаимодействие, за да осигури по-голяма производителност на труда, за да гарантира успеха на веригата за доставки. Много организации са направили големи инвестиции в автоматизирани системи за управление (ACS) и системи за складово управление (WMS), за да подобрят автоматизирането и оптимизирането на стандартни задачи, както и за значително подобряване на тяхната оперативна ефективност, и намаляване на разходите. Интеграцията на ERP и други системи за контрол, и управление на инвентара, заедно с оптимизиране на съществуващите бизнес процеси, продължава да предоставя подобрена ефективност и прозрачност в управлението на един логистичен център.

Нововъзникващите и развиващ се изисквания на клиентите продължават да карат бизнеса да осъществява подобряване в логистичните процеси и да стимулира интегрирането на интелигентни  системи, които да свеждат човешките грешки до минимум.

 

Добре дошли в Omni-Channel складовете

Поръчките в складовете на бъдещето ще бъдат подложени на натиск от страна на по-голям брой по-малки поръчки от все повече канали за продажба. Основна тема в днешно време е нуждата за подобравяне на синхронизацията на клиетските поръчки, които съответно да бъдат подкрепени от адекватно обслужване и съпорт. Складът на бъдещето ще е фокусиран върху омни-канално изпълнение на поръчките до постигане на съвършенство.

Схема - склад

Графиката показва как с течение на времето светът е променил поведението на поръчките.

Омни-канално изпълнение на поръчки не е нищо ново за логистичните центрове. Това е просто един нов термин, който ни дава представа за това как бизнесът вече се нуждане от подкрепата на все по-голям брой канали за продажби и електронна търговия.  Докато предизвикателството за задоволяване на потребностите на електронната търговия не е нищо ново под слънцето, то променящия се продуктов микс от палети със смесени стоки (поръчка тип „от всичко“) е нещо съвсем ново. Следователно в бъдеще се очаква все по-голямо увеличаване процента на поръчките от тип „от всичко“.

Тази промяна ще доведе до увеличаване на цялостното прилагане на групово (автоматизирано) организиране на поръчаните стоки. Автоматизираното подготвяне на поръчките ще даде възможност за реализирането на повече поръчки, които попадат в категория  „от всичко“) . Този процес от своя страна ще спомогне складовите работници да не губят време в търсене на всеки артикул по отделно в склада, поръчките ще се изпращат по-бързо и ще е необходима по-малко работна ръка.

Прогноза за автоматизирана система за управление (ASC)

*Omni (омни) е латински представка, означаваща “всички” или “всеки”.